Zpracování osobních údajů

Vážení hosté, 
rádi bychom Vás informovali o způsobu zpracování Vašich osobních údajů. 

Společnost Praha 10 - Rekreace, a.s., IČO: 28213963 , se sídlem Vršovická 1429/68, 101 00, Praha 10, („Správce“) zpracovává osobní údaje v soulad u s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy.

Za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, pro obchodní a marketingové účely a sdělení jsou Správcem zpracovávány tyto osobní údaje/kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, číslo cestovního dokladu nebo jiného dokladu totožnosti, adresa bydliště, datum příjezdu a odjezdu, délka pobytu, e-mailová adresa aj. kontaktní údaje a to na základě informací získaných z registračního formuláře nebo přihlašovacího lístku na místě ubytování, nebo ze smlouvy o ubytování přímo od subjektu údajů.

1. Osobní údaje Správce zpracovává manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem. Jedná se výhradně o tyto zpracovatele, kteří jsou provozovateli hotelu:

Sdružení OSVČ
Petr Němeček, IČO 44302231 a Monika Němečková, IČO 71642391, 
sídlem oba Janské Lázně, Horská 171, PSČ 542 25

2. Na základě zákona a v souladu s dodržování právních povinností, a tedy bez souhlasu klienta, mohou být osobní údaje předávány příslušným orgánům státní správy za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí; jde zejména o poskytnutí osobních údajů Policii ČR, Cizinecké policii, orgánům činným v trestním řízení.

3. Osobní údaje zpracováváme po dobu vyplývající ze zákona nebo po dobu nezbytně nutnou.

4. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, písemně na naši adresu uvedenou výše nebo na kontaktní e-mail horskyhotel@majetkova.cz

Dne 13. 5. 2020
Ing. Petr Maňas
jediný člen představenstva
Praha 10 - Rekreace. a.s.