Letní tábor 2023 - Cesta kolem světa

Zveme Vás na letní tábor Prahy 10, který se tradičně koná na Horském hotelu Desítka. Pod vedením zkušených táborových vedoucích si děti užijí bohatý program a krásnou přírodu. 

Termín: 1. - 12. 7. 2023

Pro koho: děti z Prahy 10 ve věku 5 - 14 let. (Nejste z Prahy 10 a chtěli byste své dítě také přihlásit?  Ozvěte se nám, třeba něco vymyslíme.)

Přihlášky:  Přihlašovat se můžete přes tento  formulář. Přihláška je platná po zaplacení částky 6 250 Kč na účet č. 218539949/0300, variabilní symbol 92309. Do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte. 

Cena: Spoluúčast rodičů je ve výši 6 250 Kč za pobyt. Zbylé náklady hradí MČ Praha 10. 
Cena zahrnuje ubytování, jídlo 5x denně, pitný režim, dopravu z Prahy na místo a zpět (včetně výjezdu lanovkou), kompletní program, táborové vedoucí a zdravotníka.

Program: Děti se jako na správném táboře v přírodě budou věnovat převážně venkovním aktivitám, ať už sportům jako je fotbal, volejbal, badminton, a vnitřním, jako stolní tenis, typickým táborovým hrám jako např. špion, hu-tu-tu-tu, rybičky a slepá bába nebo prostým tábornickým dovednostem jako třeba uzly, šifry nebo znalosti přírody (konkrétně i chráněných krajinných oblastí) a od zdravotníka se dozví o obecných pravidlech první pomoci. Vyvrcholením nabytých dovedností bude velká Olympiáda!

Dále děti rozhodně čeká celotáborová hra v týmech na téma Cesta kolem světa, kde zjistíme, jaká tajemství skrývají kontinenty po celém světě. Orientální Asie, chladná Arktida a sluncem zahalená Afrika je pohltí. Po večerech budou mít táborníci šanci zahrát si mezi sebou společenské hry, zúčastnit se malé výtvarné dílny nebo se naučit a zazpívat si klasické písně s kytarou. Hudba je čeká i u táboráku nebo na diskotéce, kde děti naučíme rozhýbat se do rytmů různých kultur! Aby mohly být děti správnými objeviteli, musí se vydat na celodenní výlet s nádhernými horskými výhledy na Krkonošskou přírodu a ještě dál.
 

Kontaktní osoba: Lucie Luňáčková - lunackova@majetkova.cz, 720 069 283